O nás

Psychiatrická ambulance v Bruntále

MUDr. Viliam Kušnír

Absolvoval jsem Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích. Složil jsem v oboru psychiatrie dvě atestační zkoušky. Mám za sebou dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii. Složil jsem také zkoušku v systematické psychoterapii. Vzdělával jsem se také v oblasti komunikace mezi lékařem a pacientem v rámci výcviku Open dialogue (otevřený dialog). Průběžně si doplňuji znalosti o novinkách v oblasti psychiatrie a psychoterapie, zúčastňuji se odborných seminářů a konferencí.

Moje praktické zkušenosti vycházejí jak z působení na lůžkovém oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě, tak i z psychiatrické ambulance v Ostravě. Několik let jsem byl soudním znalcem v oboru psychiatrie. Mám zkušenost jako vedoucí lékař stacionářů a Centra duševního zdraví v Opavě, kde jsem nadále garantem odborné zdravotnické péče. V minulosti jsem vyučoval na Slezské univerzitě v Opavě a lektoroval jsem řadu seminářů pro pracovníky v pomáhajících profesích.

PhDr. Hana Kušnírová

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rigorózní zkoušku jsem složila na Univerzitě Karlově v Praze. Z dlouhodobějších výcviků a kurzů jsem prošla dvouletým výcvikem v logoterapii, čtyřsemestrálním sociálně psychologickým výcvikem při Univerzitě Karlově v Praze, čtyřletým výcvikem v rodinné terapii dle V. Satirové, lektorským a master lektorským výcvikem PRIDE (komplexní program pro podporu a rozvoj náhradních rodin). Absolvovala jsem supervizní výcvik. Asociace manželských a rodinných poradců (dále AMRP) mě uznala certifikovaným samostatným manželským a rodinným poradcem a také certifikovaným supervizorem AMRP. Absolvovala jsem také kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví.

Svou profesní praxi jsem začala u prof. Kratochvíla v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Poté jsem pracovala jako vězeňský psycholog. Dlouhodobě jsem byla zaměstnaná v Centru psychologické pomoci, p.o., detašovaném pracovišti Rodinná a manželská poradna v Opavě. Krátce jsem učila na Slezské univerzitě v Opavě, věnovala jsem se lektorské a supervizní práci. Od r. 2021 pracuji v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci v Bruntálu jako terapeutka, mám také soukromou praxi.

Lída Hrdá

V minulosti pracovala jako administrativní pracovnice a v sociální oblasti. Zajišťuje organizační chod ordinace.